LOST/FORSVUNDET

Viden, redskaber og undersøgelsesteknikker, der kan bruges til at håndtere den voksende problematik  med MISSING PEOPLE/MENNESKER, DER FORSVINDER i Europa

Projektet
kid_walking

Hvad er LOST/FORSVUNDET?

Projektet – Hvad er LOST/FORSVUNDET?
LOST/FORSVUNDET er et innovativt 2-årigt europæisk program, der fokuserer på, hvordan sager vedrørende forsvundne borgere håndteres for at kunne bibringe de forskellige faggrupper, der er involveret i at finde forsvundne børn og voksne, specifikke færdigheder og støtte fra tekniske specialister og underviser på erhvervsuddannelser. De involverede faggrupper er retsvæsenet, politiet, efterretningstjenesten, frivillige hjælpeorganisationer, NGO, sundhedsvæsenet i form af social eller psykologisk støtte til familier, sundhedsfagligt personale og læger.

Formål

  • At forbedre undervisernes og det tekniske personales kompetencer i den første afgørende eftersøgningsfase


  • Udvikle en ny faglig profil, der understøtter ansvarlige myndigheder i eftersøgningerne

  • Øge og forbedre sociale politikker i lokale offentligt institutioner for at støtte og beskytte såvel familierne som lokalområdet i forbindelse med denne problematik

  • At udvikle en ny model, der let kan overføres til et hvilket som helst EU-land ved hjælp af IKT-redskaber

  • Øge bevidstenheden blandt forskellige grupperinger om at samarbejde med de lokale offentlige myndigheder

Vore nyheder
Udfordringen
  • At ændre den nuværende model for undersøgelser i EU-sammenhæng til et tværnationelt samarbejde, hvorved falske spor og fejlinformationer kan undgåes
  • At øge antallet af fundne med 50 %
  • At definere en ny faglig profil samt effektive redskaber, baseret på god praksisk og erfaringer, som forbedrer de involveredes færdigheder
  • At øge de ressourcer (menneskelige og økonomiske), der bruges i forbindelse med eftersøgningerne og minimere de sociale omkostninger (for familierne og staten).
Partnere

Dette programmet er implementeret af 8 partnere fra Italien, Grækenland, Portugal, Spanien, Belgien og Danmark. Vi repræsenterer erhversvuddannelser og forskellige sektorer, der arbejder med problematikken omkring forsvundne borgere.

Italien
Grækenland
null

p-consulting.gr

Portugal
Spanien
null

Asociacion sosdesaparecidos

Danmark
null

SOSU Ostjylland

Belgien
null