Βελτίωση του συστήματος αναζήτησης για την καταπολέμηση του αυξανόμενου φαινομένου των εξαφανισμένων ατόμων στην Ευρώπη

Οι εξαφανίσεις παιδιών αυξάνονται στην Ευρώπη

Ο αριθμός των εξαφανισμένων παιδιών και ενηλίκων ετησίως στην Ευρώπη είναι ανησυχητικός και ένα σημαντικό ποσοστό από αυτά παραμένει ανεξιχνίαστο. Οι ανεπαρκείς αρμοδιότητες και τα προγράμματα κατάρτισης για τους αγνοούμενους στις χώρες της ΕΕ, σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς διαδικασίες διερεύνησης, έχουν δημιουργήσει επείγουσα ανάγκη βελτίωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ έχουν προτείνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την καταπολέμηση αυτού του ζητήματος.

LOST 2

Το LOST2 αποτελεί συνέχεια του LOST, ενός έργου που αντιμετώπισε το πρόβλημα των εξαφανισμένων ατόμων στην Ευρώπη παρέχοντας στοχευμένη κατάρτιση και τεχνική βοήθεια σε επαγγελματίες που χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις. Το LOST αναγνώρισε την απαίτηση για ένα παγκόσμιο/ευρωπαϊκό σύστημα αγνοουμένων και την απουσία ενός ξεκάθαρου πλαισίου επαγγελματικών προσόντων.

Το έργο LOST2 σκοπεύει να

μέσω

Επαγγελματική αναγνώριση

Περιλαμβάνει ένα λεξικό ικανοτήτων που βασίζεται σε ένα μοντέλο ικανοτήτων που ευθυγραμμίζεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό, κάντε κλικ στον παρεχόμενο σύνδεσμο. Επιπλέον, περιλαμβάνει προπαρασκευαστική τεκμηρίωση για τα προσόντα που καλύπτει ορισμούς κοινωνικών και νομικών πλαισίων, καθώς και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών.

Εκπαίδευση

Ενότητα για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των ΜΚΟ, των τοπικών αρχών, των ευάλωτων νέων και των οικογενειών σχετικά με τους αγνοούμενους. Διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι δικαιούχοι και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν. Πρόσβαση εδώ.

οι εταίροι

Ενημερώσεις για το LOST2