εκπαίδευση

Το LOST2 έχει ένα πραγματικά συναρπαστικό σχεδιασμό κοινού εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αυτόνομες ενότητες κατάρτισης που βοηθούν τα άτομα να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να γίνουν “
εμπειρογνώμονας στην έρευνα αγνοούμενων ατόμων & ανηλίκων
.”

Μία από τις ενότητες κατάρτισης επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αγνοούμενα άτομα. Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί ειδικά για εκπαιδευτικούς, ΜΚΟ, τοπικές αρχές, οικογένειες και νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Επιπλέον, το έργο LOST2 διαθέτει μια θαυμάσια διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει στους δικαιούχους και τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν μεταξύ τους και να επωφελούνται από το πρόγραμμα κατάρτισης.

Το έργο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των εξαφανισμένων ατόμων και παιδιών στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα που θα επιτρέπει την έγκυρη έρευνα τέτοιων περιπτώσεων. Η αφοσιωμένη εστίασή μας είναι η διαμόρφωση ενός αρμόδιου ευρωπαϊκού βασικού επαγγελματικού προφίλ για τον“Ειδικό στην έρευνα για αγνοούμενα άτομα και ανηλίκους“. Για να το επιτύχουμε αυτό, σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε αρθρωτές εκπαιδευτικές μονάδες που θα εφοδιάζουν τα άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να διαπρέψουν σε αυτόν τον νέο επαγγελματικό ρόλο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύεται σε ενότητες, οι οποίες ομαδοποιούνται σε ένα Λεξικό Δεξιοτήτων. Αυτή η σπονδυλωτή προσέγγιση συμβάλλει στον καθορισμό του πλήρους σχεδίου μάθησης για το επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων προαπαιτούμενων γνώσεων. Επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν συγκεκριμένες ενότητες ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως εξειδίκευση ή ενημέρωση για επαγγελματίες που εργάζονται ήδη σε παρόμοιους τομείς.

Υπάρχει ακόμη και μια “μηδενική” ενότητα που δεν συνδέεται άμεσα με το επάγγελμα, αλλά αντ’ αυτού ευαισθητοποιεί για τα αγνοούμενα άτομα. Η ενότητα αυτή είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των ΜΚΟ, των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οικογενειών και ιδίως των νέων και των ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Όλες οι ενότητες συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επίτευξη των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το έργο LOST2 δεν περιλαμβάνει μόνο εκπαιδευτικές ενότητες αλλά και μια διαδραστική πλατφόρμα διαδικτυακής επαγγελματικής κοινότητας (OPC) όπου οι δικαιούχοι και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν και να συμμετάσχουν. Αυτή η πλατφόρμα θα είναι φιλική προς το χρήστη και βελτιστοποιημένη για τις μηχανές αναζήτησης. Επιπλέον, θα ανταποκρίνεται, θα φορτώνει γρήγορα και θα είναι εύκολα προσβάσιμη, συμμορφούμενη με τις οδηγίες προσβασιμότητας. Επιπλέον, θα έχει μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Συνοψίζοντας, ο στόχος του έργου LOST2 είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των εξαφανισμένων ατόμων και παιδιών στην Ευρώπη με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος για την έρευνα των εξαφανισμένων ατόμων και των ανηλίκων. Το έργο αποσκοπεί στην παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης με αρθρωτές ενότητες για τον εξοπλισμό των επαγγελματιών με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για αυτό το νέο προφίλ. Μια “μηδενική” ενότητα θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο των αγνοουμένων και θα διεξαχθούν πιλοτικές εφαρμογές για τη συλλογή ανατροφοδότησης και αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές. Απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεργασία των επαγγελματιών στην ΕΕ και να παραδοθεί το πακέτο κατάρτισης με μια τελική επικυρωμένη έκδοση και τουλάχιστον 7 πακέτα πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης αξιολόγησης.

 • 00

  Ημέρες

 • 00

  Ώρες

 • 00

  Πρακτικά

 • 00

  Δευτερόλεπτα