Το LOST2 τροφοδοτείται από

ARLAB Agenzia Regionale LAB

Ιταλία

Ο Περιφερειακός Οργανισμός για την Εργασία και τη Μάθηση στη Basilicata (LAB) ιδρύθηκε το 2016 από την Περιφέρεια Basilicata. Το LAB είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών αναγνώρισης, επικύρωσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων. Διεξάγει επίσης ανάλυση και παρακολούθηση των περιφερειακών πολιτικών και διαχειρίζεται τις πολιτικές απασχόλησης και ενεργού απασχόλησης. Το LAB λειτουργεί στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου περιφερειακού συστήματος δια βίου μάθησης και υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο της περιφέρειας. Ο οργανισμός διαχειρίζεται τα κέντρα απασχόλησης και εποπτεύει τις ενεργές πολιτικές απασχόλησης στην περιοχή, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Τα κέντρα απασχόλησης χρησιμεύουν ως σημεία πρόσβασης σε περιφερειακές και εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

p-consulting.gr

Ελλάδα

Η p-consulting.gr είναι μια καινοτόμος εταιρεία συμβούλων με έδρα την Πάτρα, η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα, εκπαίδευση, διαχείριση έργων και ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων κατά παραγγελία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη και είναι ενεργό μέλος του EfVET. Η p-consulting.gr έχει εμπειρία στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα Erasmus+. Η εταιρεία συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δήμων, ΜΚΟ και οργανισμών υγείας, για την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το προσωπικό της p-consulting.gr διαθέτει πλούσια εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.

S.I.U.L.P.

Ιταλία

Η Ένωση Ιταλών Εργαζομένων Ενιαίας Αστυνομίας (SIULP) είναι μια καθιερωμένη οργάνωση που εκπροσωπεί το προσωπικό της κρατικής αστυνομίας στην Ιταλία. Με το εκτεταμένο δίκτυο περιφερειακών και επαρχιακών γραφείων της, η SIULP δεσμεύεται να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μελών της. Το εθνικό γραφείο, που βρίσκεται στη Ρώμη, φιλοξενεί τον Γενικό Γραμματέα και πέντε εθνικούς γραμματείς, οι οποίοι επιβλέπουν τις δραστηριότητες της οργάνωσης. Το SIULP είναι ισχυρός υποστηρικτής των δικαιωμάτων των εργαζομένων και είναι βαθιά προσηλωμένο στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας για όλους. Παράλληλα με την κύρια αποστολή του, το SIULP υποστηρίζει επίσης μια σειρά έργων που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, τη μετανάστευση, την ενδυνάμωση της νεολαίας και άλλα σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

OMNIS

Ιταλία

Η OMNIS είναι μια συνεταιριστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την προώθηση των ανταλλαγών και του διαλόγου μεταξύ ατόμων με διαφορετικό εθνοτικό υπόβαθρο στην Ούμπρια. Ωστόσο, το 2010, η OMNIS άλλαξε ηγεσία και επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην επαγγελματική κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, η OMNIS έγινε διαπιστευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην περιφέρεια της Umbria τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και άρχισε να αναπτύσσει ευρωπαϊκά μαθήματα κατάρτισης. Επιπλέον, εξασφάλισε διαπίστευση από διάφορα διεπαγγελματικά ταμεία για να προσφέρει ευκαιρίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Στόχος του OMNIS είναι να παρέχει συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση σε εταιρείες, επιχειρηματίες και εργαζομένους, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών πόρων των επιχειρήσεων. Ο οργανισμός δεσμεύεται να προωθεί την καινοτομία στις πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης, να ευθυγραμμίζεται με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης και να δημιουργεί συμπράξεις μεταξύ οργανισμών κατάρτισης, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της αγοράς εργασίας.

Asociacion sosdesaparecidos

Ισπανία

Το Sosdesaparecidos είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε στην Καραβάκα ντε λα Κρουζ – Μούρθια το 2010, αλλά δραστηριοποιείται από το 2007. Κύρια αποστολή της είναι η συνεργασία για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με αγνοούμενα άτομα κάθε ηλικίας, οι οικογένειες των οποίων δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί ή πού μπορεί να βρίσκονται. Ο οργανισμός επικεντρώνεται κυρίως στις ειδοποιήσεις και τη διάδοση των ειδοποιήσεων αυτών για αγνοούμενα άτομα. Η Sosdesaparecidos συνεργάζεται με 35 άλλες ενώσεις για τη διάσωση, την έρευνα και τη διάδοση ειδοποιήσεων για αγνοούμενους. Στις βασικές δραστηριότητες της ένωσης περιλαμβάνεται η παροχή πληροφοριών και υποστήριξης σε οικογένειες που αναζητούν αγνοούμενα άτομα, ιδίως όταν δεν υπάρχει ρητή ανακοίνωση για την τύχη τους. Εργάζονται επίσης για να κατευθύνουν τα αιτήματα για βοήθεια σχετικά με τις εξαφανίσεις στους κατάλληλους διαύλους, όπως τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Το Sosdesaparecidos προωθεί την αλληλεγγύη των πολιτών μέσω της διάδοσης ειδοποιήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με διάφορα μέσα δημοσιότητας για την ανεύρεση αγνοουμένων. Ο οργανισμός διαχειρίζεται επίσης βάσεις δεδομένων αγνοουμένων και ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις μονάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ εφαρμόζει πρωτόκολλα εξαφάνισης. Προωθούν επίσης θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της αλληλεγγύης και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ευρωπαϊκό φόρουμ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Βέλγιο

Ο EfVET είναι μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ένωση που ιδρύθηκε το 1991 για να δημιουργήσει ένα δίκτυο επαγγελματιών της ΕΕΚ στην Ευρώπη. Σήμερα εκπροσωπεί 246 ενώσεις σε 35 χώρες, με περίπου 200.000 επαγγελματίες της ΕΕΚ και 2.000.000 εκπαιδευόμενους. Το EfVET επικεντρώνεται σε τέσσερις κύριους τομείς εργασίας: εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την άσκηση επιρροής στις πολιτικές και τις αποφάσεις που επηρεάζουν τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη- προώθηση ευκαιριών δικτύωσης μεταξύ των μελών για την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, πόρους και εργαλεία- δράση ως βασικός εταίρος διάδοσης σε έργα και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από τα μέλη και το EfVET- και διοργάνωση ενός ετήσιου συνεδρίου και θεματικών ομάδων, το οποίο συγκεντρώνει πάνω από 250 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη και περιλαμβάνει ομιλητές υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, το EfVET έχει υπογράψει το Σύμφωνο της ΕΕ για τις δεξιότητες το 2021, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία από το 2016 και συμμετέχει σε διάφορες ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι οποίες επικεντρώνονται σε σχετικές πολιτικές και στρατηγικές για τον τομέα της ΕΕΚ.

Το χαμόγελο του παιδιού

Ελλάδα

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα που εργάζεται για την παιδική προστασία και την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που έχουν ανάγκη, καθώς και για την παροχή δωρεάν δημόσιων υπηρεσιών υγείας για τα παιδιά. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1996 από τον Κώστα Γιαννόπουλο, εμπνευσμένος από την επιθυμία του γιου του Ανδρέα Γιαννόπουλου, ο οποίος απεβίωσε λόγω καρκίνου του εγκεφάλου, και στα 25 χρόνια λειτουργίας του έχει κάνει τη διαφορά για περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια παιδιά και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα. Έχει περίπου 3.754 ενεργούς εθελοντές και 467 εξειδικευμένο προσωπικό και χρηματοδοτείται από δωρεές χορηγών και του κοινού στην Ελλάδα. Το Χαμόγελο έχει τέσσερις κύριους στόχους και κύριες ομάδες-στόχους: παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, παιδιά που αγνοούνται, παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και παιδιά που είναι θύματα οποιασδήποτε μορφής βίας. Λειτουργεί υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες συντονίζονται από Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης (ΚΕΚΠ) για να διασφαλίζεται η περιφερειακή εφαρμογή όλων των υπηρεσιών. Έχει την ικανότητα να κινητοποιεί υποδομές και δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα για την παροχή ολιστικής υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Τέλος, έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου.

EUROMASC AS

Νορβηγία

Η EUROMASC είναι μια συμβουλευτική εταιρεία με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και ειδικεύεται στην εφαρμογή μέσων που βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα για τον καθορισμό και την περιγραφή προσόντων. Υποστηρίζουν την αναγνώριση προηγούμενης μάθησης (RPL), τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την πιστοποίηση με την πλατφόρμα Skillsbank, η οποία διευκολύνει τη διαφάνεια και τη δια βίου μάθηση. Εργάζονται με διακρατικά μέσα όπως το EQF, το ECVET, το ESCO και το Europass και έχουν συνεργαστεί με την ομάδα ECVET της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν πάνω από 100 διεθνείς εταίρους και αναπτύσσουν ειδικά έργα και δραστηριότητες προσανατολισμένες στο ECVET με το Πανεπιστήμιο OsloMet και άλλους εταίρους σε διακρατικά έργα. Οι πρωτοβουλίες τους για έρευνα και ανάπτυξη ενημερώνουν τα μελλοντικά τους σχέδια που είναι προσανατολισμένα στα μαθησιακά αποτελέσματα.

Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas

Πορτογαλία

Το APCD είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Πορτογαλία που παρέχει ψυχολογική και νομική υποστήριξη σε εξαφανισμένα παιδιά και τις οικογένειές τους, καθώς και σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2007 και εργάζεται για τον εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών μέσω της διάδοσης πληροφοριών, σε στενή συνεργασία με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την ποινική έρευνα. Το APCDV παρέχει επίσης δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και τεχνικές πρόληψης για την αποτροπή καταστάσεων εξαφάνισης. Η οργάνωση υποστηρίζει επίσης την επανένταξη της οικογένειας μετά την επιστροφή του παιδιού, συμμετέχει σε δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης, συνεργάζεται σε μελέτες και έρευνες και συνεργάζεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη διάδοση πληροφοριών και την πρόληψη της εξαφάνισης παιδιών. Επιπλέον, το APCD συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων λύσεων για την προστασία των παιδιών από απαγωγές, σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.