Ο συνεργάτης μας “Το Χαμόγελο του Παιδιού” παρουσιάζει την εμπειρογνωμοσύνη για την προστασία του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων στη Βουλγαρία

Στις 7 Ιουνίου 2023, Το Χαμόγελο του Παιδιού – Το Χαμόγελο του Παι διού παρουσίασε καλές πρακτικές για την παιδική προστασία και τα εξαφανισμένα παιδιά σε μια ευρωπαϊκή συνάντηση εμπειρογνωμόνων, στη Βουλγαρία, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στις κοινωνικές υπηρεσίες για τα παιδιά.
Αυτός ο Έλληνας εταίρος του έργου LOST2 παρουσίασε την τεχνογνωσία και τα επιτεύγματά του στην προστασία των παιδιών. Το βουλγαρικό υπουργείο εξέφρασε ενδιαφέρον να μάθει από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην προστασία των παιδιών.
Το “Χαμόγελο του Παιδιού” συνεχίζει την αφοσιωμένη υπηρεσία του και αναζητά καινοτόμες συνεργασίες 🤝
Μπαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες (σε EL) σχετικά με τη σχετική συνάντηση 👇.
https://lnkd.in/dY8ATgaP