Όροι χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας https://lost.team/.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο συλλέγονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus + (2021-2027), σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους δικαιούχους οργανισμούς του προγράμματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Όροι χρήσης

Θα σας παρέχουμε υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους όρους που αναφέρονται παρακάτω στο παρόν έγγραφο. Κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους. Γι’ αυτό σας προτρέπουμε να τις διαβάσετε προσεκτικά.

Πολιτική απορρήτου

Πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας σχετικά με τη συλλογή δεδομένων των χρηστών. Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις πρακτικές μας.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο (ψηφιακές λήψεις, εικόνες, κείμενα, γραφικά, λογότυπα) αποτελεί ιδιοκτησία της LOST2 ή/και των δημιουργών του περιεχομένου και προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το σύνολο της σύνθεσης του περιεχομένου που βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της LOST2, με την πνευματική ιδιοκτησία αυτής της σύνθεσης να ανήκει στην LOST2.

Επικοινωνίες

Όλη η επικοινωνία μαζί μας είναι ηλεκτρονική. Κάθε φορά που μας στέλνετε ένα email ή επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, επικοινωνείτε μαζί μας. Με το παρόν συναινείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς. Εάν εγγραφείτε στα νέα στον ιστότοπό μας, θα λαμβάνετε τακτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς. Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναρτώντας νέα και ανακοινώσεις στον ιστότοπό μας και στέλνοντάς σας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμφωνείτε επίσης ότι όλες οι ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, συμφωνίες και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ανταποκρίνονται στις νομικές απαιτήσεις ότι οι εν λόγω επικοινωνίες πρέπει να είναι γραπτές.

Εφαρμοστέος νόμος

Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι οι νόμοι της Ελληνικής Κυβέρνησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων, θα διέπουν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε διαφορά οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψει μεταξύ της LOST2 και εσάς ή των επιχειρηματικών εταίρων και συνεργατών της.

Διαφορές

Οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει να επιλύεται από κρατικό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ελληνικής Κυβέρνησης και συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των εν λόγω δικαστηρίων.
Σχόλια, κριτικές και ηλεκτρονικά μηνύματα.
Οι επισκέπτες μπορούν να δημοσιεύουν περιεχόμενο εφόσον δεν είναι άσεμνο, παράνομο, δυσφημιστικό, απειλητικό, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή βλάπτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τρίτους. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ιούς λογισμικού, πολιτικές καμπάνιες και εμπορικές προτροπές.
Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αφαιρούμε ή/και να επεξεργαζόμαστε το εν λόγω περιεχόμενο. Όταν δημοσιεύετε το περιεχόμενό σας, παραχωρείτε στη LOST2 το μη αποκλειστικό, χωρίς δικαιώματα και αμετάκλητο δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να δημοσιεύει, να τροποποιεί το εν λόγω περιεχόμενο σε όλο τον κόσμο και σε οποιοδήποτε μέσο.

Άδεια χρήσης και πρόσβαση στο site

Σας χορηγούμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Δεν επιτρέπεται να το κατεβάσετε ή να το τροποποιήσετε. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Λογαριασμός χρήστη

Εάν είστε κάτοχος λογαριασμού σε αυτόν τον ιστότοπο, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας στοιχείων χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα να τερματίζουμε λογαριασμούς, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο και να ακυρώνουμε παραγγελίες κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.