faglig anerkjennelse

LOST2-prosjektet gir en oppdatert ordbok over kompetanse som identifiserer de grunnleggende ferdighetene og kunnskapene som er nødvendige for beste praksis i etterforskning og håndtering av forhold til familier til savnede mindreårige.

Prosjektet tilbyr en forberedende dokumentasjon for kvalifisering, inkludert definisjoner av sosiale og juridiske kontekster, analyse av beste praksis, og en ordbok over kompetanse basert på en kompetansemodell tilpasset European Qualification Framework.

Enslige barneflyktninger som forsvinner etter ankomst til Europa er en økende bekymring i flere europeiske land. Vi tar sikte på å løse dette problemet ved å gjennomføre en undersøkelse av ulike sosiale og juridiske kontekster i disse landene, inkludert EU-institusjonenes rolle i å håndtere dette fenomenet.

Undersøkelsen identifiserer faktorer som bidrar til at enslige barneflyktninger forsvinner og utfordringene med å lokalisere dem. Resultatene vil bli brukt til å oppdatere kompetanseordboken som identifiserer essensielle ferdigheter, kunnskaper og atferd som trengs for å undersøke og håndtere forhold til familier til savnede mindreårige.

Kompetanseordboken spiller en viktig rolle i LOST2-prosjektet. Den etablerer en kvalifikasjon for fagfolk og eksperter som er involvert i forskning på savnede mennesker og barn, anerkjent i flere europeiske land. Den består av tre seksjoner, inkludert en definisjon av sosiale og juridiske kontekster, en analyse av beste praksis innen etterforskningsteknikker og en kompetanseordbok som identifiserer spesifikke kompetanser.

Metodikken som brukes for Dictionary of Competences er i tråd med European Qualification Framework (EQF) og svarer til European Standard Classification of Occupation (ESCO). Modellen sikrer at den identifiserte kompetansen blir anerkjent og overførbar på tvers av ulike land og støtter mobiliteten til fagfolk og eksperter .

LOST2 bidrar til utvikling av beste praksis innen etterforskningsteknikker og prosedyrer , samt tiltak levert av lokale og nasjonale institusjoner og NGO-foreninger .

Kompetanseordboken spiller en avgjørende rolle i å etablere en kvalifikasjon for fagpersoner og eksperter som er involvert i forskning på savnede mennesker og barn. Det sikrer at de har de nødvendige ferdighetene, kunnskapene og atferden for å effektivt undersøke og administrere forhold til familier til savnede mindreårige. Dette vil gi bedre resultater for barna og deres familier.

 • 00

  Dager

 • 00

  Timer

 • 00

  Minutter

 • 00

  Sekunder