hva handler LOST2 om?

LOST2 er et prosjekt som tar sikte på å adressere det økende problemet med savnede mennesker, spesielt unge mennesker, i Europa. Rundt 200 000 barn er meldt savnet, men bare 33 % av dem blir funnet.

LOST2 har til hensikt å skape et enhetlig europeisk system for å undersøke og finne savnede personer og mindreårige ved å lage en standard profesjonell profil for “Eksperter i forskning om savnede mennesker og mindreårige.”.

Prosjektet har også som mål å etablere et standardisert opplæringsnivå som vil bli anerkjent i alle EU-land.

LOST2 har som mål å fremme sosial inkludering, spesielt blant unge mennesker, og adressere det økende problemet med savnede personer og barn i Europa. Med 200 000 barn meldt savnet og bare 33 % funnet, anerkjenner LOST2 behovet for å etablere et omfattende europeisk forskningssystem. Dette innebærer å definere en kjernefaglig profil for “Eksperter i forskning på savnede mennesker og mindreårige” og implementere et opplæringsprogram på høyt nivå som vil bli anerkjent i hele EU.

LOST2 streber etter

  • LOST-prosjektet har som mål å gi synlighet og åpenhet til den faglige profilen til en konsulent i informasjonsanalyse og forskning av savnede personer, både nasjonalt og på EU-nivå.
  • Dette målet skal oppnås ved å anerkjenne delte opplæringsstandarder og kompetanse oppnådd i formelle, uformelle og ikke-formelle omgivelser.
  • Prosjektet søker å analysere, dele, berike og definere den foreslåtte kvalifikasjonen, og til slutt utarbeide konsistent dokumentasjon i tråd med europeiske standarder for yrker og kvalifikasjoner.
  • Dette vil gjøre det mulig for nasjonale og lokale myndigheter å verifisere, validere og anerkjenne relatert læring i tråd med kvalifikasjonens standarder.
  • Prosjektet legger også grunnlaget for fremtidig ekvivalens av kvalifikasjonen i Europa ved å følge standardene skissert i nyere europeiske retningslinjer.
  • Til slutt har prosjektet som mål å utvide sysselsettingsmulighetene for disse fagpersonene ved å garantere brukbarheten og overførbarheten av kvalifikasjonen til alle EU-land.
  •  

LOST2 er best for

Personer som er ansvarlige for undervisning og opplæring av mennesker i bruk av tekniske ferdigheter, som dataprogrammering, ingeniørfag og mekanikk. De jobber i en rekke miljøer, inkludert skoler, bedrifter og offentlige etater.

Organisasjoner som tilbyr opplæring og utdanning for folk som ønsker å lære et fag eller en ferdighet. De tilbyr en rekke programmer, inkludert læreplasser, praksisplasser og klasseromsundervisning.

enkeltpersoner og dpts. ansvarlig for å håndheve loven og beskytte publikum. De jobber i en rekke miljøer, inkludert lokale, statlige og føderale byråer.

Ansvarlig for brannslokking og nødetater. De jobber i en rekke miljøer, inkludert brannvesen, sykehus og andre offentlige sikkerhetsbyråer.

Ansvarlig for å samle etterretning og beskytte nasjonal sikkerhet. De jobber i en rekke miljøer, inkludert offentlige etater, militære organisasjoner og private selskaper.

Personer som er ansvarlige for å forberede seg på og reagere på naturkatastrofer og andre nødssituasjoner. De jobber i en rekke miljøer, inkludert offentlige etater, ideelle organisasjoner og bedrifter.

Disse personene er ansatt av enkeltpersoner eller organisasjoner for å undersøke en rekke saker, for eksempel svindel, tyveri og savnede personer.

Enkeltpersoner som bruker sine juridiske ferdigheter til å etterforske og straffeforfølge forbrytelser. De jobber i en rekke miljøer, inkludert advokatfirmaer, offentlige etater og ideelle organisasjoner.

Ansvarlig for at folks læring blir anerkjent og verdsatt. De jobber i en rekke miljøer, inkludert offentlige etater, utdanningsinstitusjoner og bedrifter.

Disse personene avgir frivillig tid for å finne savnede personer. De jobber i en rekke innstillinger, inkludert hotlines, søke- og redningsteam og støttegrupper.

Gi støtte til familier til savnede personer og hjelpe dem med å navigere i rettssystemet. De jobber i en rekke miljøer, inkludert hotlines, støttegrupper og rettshjelpsklinikker.

Disse organisasjonene er ansvarlige for å etterforske og straffeforfølge forbrytelser.

Ofte den første som legger merke til når noen er savnet. De kan spille en viktig rolle i søket etter en savnet person.

Disse personene svarer på anrop fra personer som er bekymret for en savnet person. De gir informasjon og støtte til innringere og hjelper dem å få kontakt med de riktige ressursene.

Disse organisasjonene er ansvarlige for å styre strømmen av mennesker inn og ut av et land. De jobber i en rekke miljøer, inkludert offentlige etater, ambassader og konsulater.

Disse organisasjonene er ansvarlige for å beskytte rettighetene til barn som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. De jobber i en rekke miljøer, inkludert gruppehjem, fosterhjem og adopsjonsbyråer.

Disse organisasjonene jobber for å beskytte barns rettigheter og forhindre overgrep og omsorgssvikt. De jobber i en rekke miljøer, inkludert skoler, sykehus og lokalsamfunn.

Disse organisasjonene gir støtte til innvandrere og hjelper dem med å navigere i rettssystemet. De jobber i en rekke miljøer, inkludert rettshjelpsklinikker, samfunnshus og sosiale tjenester.

Disse personene representerer Den europeiske unions interesser i saker knyttet til sivile friheter, rettferdighet og innenrikssaker. De jobber i en rekke miljøer, inkludert EU-parlamentet, EU-kommisjonen og Rådet for Den europeiske union.

Disse personene forsker på en rekke emner relatert til sivile friheter, rettferdighet og innenrikssaker. De jobber i en rekke miljøer, inkludert EU-parlamentet, EU-kommisjonen og Rådet for Den europeiske union.

Ansvarlig for å utvikle og implementere politikk knyttet til rettferdighet og menneskers rettigheter.