opplæring

LOST2- programmet inkluderer felles opplæringssystemdesign som inkluderer modulære treningsenheter for tilegnelse av ferdigheter og kunnskaper som kreves for den nye profesjonelle profilen til ” Ekspert i forskning på savnede mennesker og mindreårige .”

Opplæringen inkluderer en modul for bevisstgjøring av savnede personer, rettet mot lærere, frivillige organisasjoner, lokale myndigheter, familier og unge i risikogruppen.

Programmet inkluderer også en nettplattform for mottakere og interessenter å møte og samhandle.

LOST2 er et program som tar sikte på å ta opp spørsmålet om savnede mennesker og barn i Europa ved å utvikle et sammenhengende europeisk system for forskning på savnede mennesker og mindreårige. Programmet er fokusert på å skape et effektivt europeisk forskningssystem ved å definere en europeisk kjernefaglig profil av “Ekspert i forskning på savnede mennesker og mindreårige,” som vil inkludere felles opplæringssystemdesign som inkluderer modulære opplæringsenheter for tilegnelse av ferdigheter og kunnskaper som kreves for den nye profesjonelle profilen.

Den modulære artikulasjonen av opplæringskurset er tenkt basert på enhetene, som er aggregert i Dictionary of Skills. Den modulære tilnærmingen er nyttig for å definere den komplette læringsplanen for å utøve yrket, ledsaget av tilgangsforutsetningene. Den modulære utformingen lar mottakerne velge én eller flere moduler for å foreslå opplæringstilbud som svar på spesifikke behov, vanligvis for spesialisering/oppdatering, for fagfolk som allerede utfører aktiviteter som ligner de som er forutsatt av den nye profesjonelle profilen.

Det er en “null”-modul som ikke er strengt knyttet til den profesjonelle figuren, som har som mål å øke bevisstheten om fenomenet savnede personer. Modulen er rettet mot en “utbredt” offentlighet, inkludert lærere, skoler, NGO-operatører, ledere av lokale myndigheter, familier, og spesielt unge mennesker og mindreårige som står i fare for å “forsvinne”. Opplæringsmodulene er ledsaget av nødvendig kunnskap for tilegnelse av læringsutbytte.

I tillegg til opplæringsmodulene inkluderer programmet en OPC (Online Professional Community)-plattform som vil fungere som det elektroniske “stedet” hvor mottakerne og interessentene kan møtes og samhandle. Plattformen vil også være ren og nisje, og selvfølgelig vil den være søkemotoroptimalisert. OPC-plattformen vil være responsiv, åpne under 2 sekunder fra EU-land og med minimal design for å være responsiv, inkluderende og tilgjengelig. Plattformen vil følge WCAG2.0-protokollen for tilgjengelighet fullstendig, og den vil være miljøvennlig og etterlate et lite karbonavtrykk ved å besøke den.

Oppsummert søker LOST2-programmet å adressere det økende problemet med savnede mennesker og barn i Europa ved å utvikle et effektivt europeisk system for forskning på savnede mennesker og mindreårige. Programmet tar sikte på å etablere en europeisk kjernefaglig profil av “Expert in the Research of Missing People & Minors” og å tilby felles opplæringssystemdesign som inkluderer modulære treningsenheter for tilegnelse av ferdigheter og kunnskaper som kreves for den nye profesjonelle profilen. Programmet inkluderer også en OPC-plattform for nettbaserte fagmiljøer og utdanningstjenester, en «null»-modul for å øke bevisstheten om fenomenet savnede personer, og tilbakemeldinger og vurderinger fra deltakere og trenere av piloter. Programmet søker å forbedre EU-samarbeidet mellom fagfolk og produsere en endelig validert versjon av opplæringsprogrammet og minst 7 multimediepakker med en evalueringsrapport om den samlede opplæringspakken.

 • 00

  Dager

 • 00

  Timer

 • 00

  Minutter

 • 00

  Sekunder