Vilkår for bruk

Vilkår og betingelser

Vennligst les disse vilkårene og nøye før du bruker nettstedet vårt https://lost.team/

Alle personopplysninger på denne nettsiden samles inn under implementeringen av Erasmus +-programmet (2021-2027), i samsvar med EU-kommisjonens regelverk. Opplysningene vil bli lagret og behandlet av programmets mottakerorganisasjoner i henhold til Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data, og oppheving av direktiv 95/46/EC (General Data Protection Regulation – GDPR).

Betingelser for bruk

Vi vil tilby tjenester til deg, som er underlagt betingelsene som er angitt nedenfor i dette dokumentet. Hver gang du besøker denne nettsiden godtar du følgende vilkår. Det er derfor vi oppfordrer deg til å lese dem nøye.

Personvernerklæring

Før du fortsetter å bruke nettstedet vårt, anbefaler vi deg å lese vår personvernerklæring angående innsamling av brukerdata. Det vil hjelpe deg å bedre forstå praksisen vår.

opphavsrett

Innhold publisert på denne nettsiden (digitale nedlastinger, bilder, tekster, grafikk, logoer) er eiendommen til LOST2 og/eller dets innholdsskapere og beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Hele samlingen av innholdet som finnes på denne nettsiden er den eksklusive eiendommen til LOST2 , med opphavsrettslig opphavsrett for denne samlingen av LOST2 .

Kommunikasjon

Hele kommunikasjonen med oss er elektronisk. Hver gang du sender oss en e-post eller besøker nettstedet vårt, kommer du til å kommunisere med oss. Du samtykker herved til å motta kommunikasjon fra oss. Hvis du abonnerer på nyhetene på nettsiden vår, kommer du til å motta jevnlige e-poster fra oss. Vi vil fortsette å kommunisere med deg ved å legge ut nyheter og meldinger på nettsiden vår og ved å sende deg e-post. Du godtar også at alle varsler, avsløringer, avtaler og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, oppfyller de juridiske kravene om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Gjeldende lov

Ved å besøke denne nettsiden godtar du at lovene til den greske regjeringen, uten hensyn til prinsipper for konfliktlover, vil styre disse vilkårene og betingelsene, eller enhver tvist av noe slag som kan komme mellom LOST2 og deg, eller dets forretningspartnere og tilknyttede selskaper .

Tvister

Enhver tvist relatert på noen måte til ditt besøk på denne nettsiden skal avgjøres av statlig eller føderal domstol, gresk regjering, og du samtykker til eksklusiv jurisdiksjon og verneting for slike domstoler.
Kommentarer, anmeldelser og e-poster.
Besøkende kan legge ut innhold så lenge det ikke er uanstendig, ulovlig, ærekrenkende, truende, krenkende immaterielle rettigheter, krenkende personvernet eller skadelig på noen annen måte for tredjeparter. Innhold må være fritt for programvarevirus, politiske kampanjer og kommersielle oppfordringer.
Vi forbeholder oss alle rettigheter (men ikke plikten) til å fjerne og/eller redigere slikt innhold. Når du legger ut innholdet ditt, gir du LOST2 ikke-eksklusiv, royaltyfri og ugjenkallelig rett til å bruke, reprodusere, publisere, endre slikt innhold over hele verden i alle medier.

Lisens og nettstedtilgang

Vi gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til og gjøre personlig bruk av denne nettsiden. Du har ikke lov til å laste ned eller endre den. Dette kan kun gjøres med skriftlig samtykke fra oss.

Brukerkonto

Hvis du er eier av en konto på denne nettsiden, er du alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til dine private brukerdetaljer (brukernavn og passord). Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under din konto eller passord.
Vi forbeholder oss alle rettigheter til å avslutte kontoer, redigere eller fjerne innhold og kansellere bestillinger etter eget skjønn.