Συνηγορία για τα εξαφανισμένα άτομα: Asociación Sosdesaparecidos απευθύνει ομιλία στην ισπανική Guardia Civil σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και το πρόγραμμα LOST2

Ο πρόεδρος της Asociación Sosdesaparecidos, Joaquín Amills, εξέφρασε το ζήτημα των αγνοουμένων στην Ακαδημία της Πολιτικής Φρουράς, που βρίσκεται στην Baeza (Jaén, ES).
Ο Joaquín Amills απευθύνθηκε σε πάνω από 1500 μέλη της ισπανικής Guardia Civil, δίνοντας έμφαση στις κατάλληλες διαδικασίες για την αναφορά και την υποστήριξη των οικογενειών των αγνοουμένων. Ανέπτυξε τη σημασία και τη συνάφεια του έργου LOST2, τη χρηματοδότησή του μέσω του προγράμματος Erasmus+ και τον στόχο του να ενισχύσει την κατάρτιση και να εξοπλίσει καλύτερα τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή βοήθειας στις οικογένειες, τα στελέχη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και τις ομάδες έρευνας και υποστήριξης.