Forbedring av søkesystemet for å bekjempe det økende fenomenet Missing People i Europa

Barneforsvinninger øker i Europa

Antallet savnede barn og voksne per år i Europa er alarmerende, og en betydelig prosentandel av dem forblir uoppdaget. Mangelfull kompetanse og opplæringsprogrammer for savnede personer i EU-land sammen med utilstrekkelige etterforskningsprosedyrer har skapt et presserende behov for forbedring. EU-parlamentet og rådet har foreslått samarbeid og informasjonsdeling mellom relevante parter for å bekjempe dette problemet.

TAPTE 2

LOST2 er en fortsettelse av LOST , et prosjekt som taklet problemet med savnede mennesker i Europa ved å gi målrettet opplæring og teknisk bistand til fagfolk som håndterer slike saker. LOST anerkjente kravet om et globalt/europeisk savnetsystem og fraværet av et entydig rammeverk for faglige kvalifikasjoner.

LOST2-prosjektet har til hensikt å

through

Profesjonell anerkjennelse

Innebærer en ordbok over kompetanser som er bygget på en kompetansemodell som er i tråd med det europeiske kvalifikasjonsrammeverket. For å få tilgang til den, klikk på lenken som følger med. Furthermore, it involves preparatory documentation for qualification that covers definitions of social and legal contexts, as well as an analysis of best practices.

Opplæring

Modul for å øke bevisstheten om savnede personer for lærere, frivillige organisasjoner, lokale myndigheter, sårbare unge og familier. Nettplattform hvor mottakere og interessenter kan koble seg sammen og samhandle. Tilgang her.

partnerne

LOST2 oppdateringer